TENORES DI NEONELI
Oristano (Sardinija-Italija)


Sastav "ZBOR TENORA, pučke kulture iz Neonelija" nastao je rujna mjeseca 1976. godine na poticaj Tonina Caua, jedinog među osnivačima, koji još i danas aktivno djeluje.

Sastav je nastao da bi obnovio jedinstven, umilni "pjev tenora", kojemu je prijetio nestanak iz kolektivnog pamćenja. Zahvaljujući nenadomjestivoj pomoći starih "cantadoresa", moguće je bilo vjerno rekonstruirati najautentičnije obrasce, originalne izvođačke tehnike. U početku, sastav je pjevao socijalne pjesme iz repertoara širokoga kruga sardinijskih pjesnika, katkada i vrlo poznatih, uz tradicijske stihove neprocjenjive ljepote. Kasnije, sastav je odlučio sam pisati pjesme zasnovane na najbližoj aktualnosti.

Trenutačno Tonino Cau nastavlja sa sastavljanjem velikoga broja tekstova, iako i drugi članovi u tome uspješno sudjeluju. Iz tog je razloga skupina četvorice autora dobila i simpatičan naziv "zbor pjesnika". Tekstovi sastava visoko su cijenjeni, neki su postali svojinom publike, zahvaljujući ponajprije njihovom naglašenom socijalnom sadržaju koji se odnosi na probleme piromanije i općenito zaštite prirodnog okoliša, mira, droge, delinkvencije...

Kvartet se, međutim, ne ograničuje samo u podržavanju tradicijskih glazbenih tema već je iznjedrio i nove uspješne melodije, uvijek vezane uz svoju etnofonsku pripadnost, koja se katkada obogaćuje zvukom glazbala tradicijskoga podrijetla (launeddas, trunfa, solitu) ili pak zvukom modernijih glazbala (gitara, mandolina, udaraljke). Sastav često surađuje i s rock-grupama najviše državne razine, koje skladaju glazbene sadržaje etničkog prizvuka.

Njihov specifični način pjevanja zaštitio je i UNECO, kao neprocjenjiv dio svjetske baštine

www.tenoresdineoneli.it

nazad