MARKKU LEPISTÖ BAND - Finska


Poznati finski glazbenik Markku Lepistö, rođen 1963. godine. Sa 16 godina imao je svoju glazbenu skupinu. Završio je studij na Sibelijusovoj Akademiji, na odjelu za folk glazbu.

Djeluje kao studijski i kazališni glazbenik, član je jedne od najpopularnijih finskih world music skupina Värtinä, skupine Doina Klezmer, te suradjuje i s mandolinistom Petri Halkalom. U Zagreb dolazi sa svojim kvintetom.

Na početku 2002. Markku je snimio solo album Silta (Most) na kojem mu je glavna inspiracija bila glazba Ostrobotnije, kraja u kojem je rođen.

Markku Lepistö - harmonike
Petri Hakala - mandoline
Janne Viksten - banjo, gitara, violina
Jouko Kyhälä - harmonium, harmonike
Pekka Lehti - bas

www.markkulepisto.com

nazad