DRAGAN DAUTOVSKI QUARTET - mistična snaga folklora


Dragan Dautovski je rođen 1957. godine u selu Rusinovo, kod Berova u Makedoniji. Na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metoda u Skopju završio je muzičku teoriju 1984. godine, gdje danas podučava narodne instrumente: kaval, gajde i tamburu. Profesor je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Skopju. Dautovski muzicira majstorski, na više od dvadeset vrsta tradicionalnih glazbala. Požrtvovni rad Dragana Dautovskog obilježava početak druge renesanse makedonskih tradicionalnih glazbenih oblika. On podržava, njeguje i čuva makedonski folklor i njegove posebnosti, upija tradicionalne vrijednosti i upleće ih u moderne glazbene tendencije. Naglašavanjem mistične snage tradicionalnoga privlači mlade generacije iskonskome zvuku kavala, gajdi, tapana i drugih instrumenata.

Napisao je mnogo skladbi za različite instrumentalne i vokalne izvođače, kao i za orkestre, te odsvirao mnoge dionice narodnih instrumenata u suradnji s glazbenicima iz Makedonije i svijeta.

Godine 1992. osnovao je orkestar "Mile Kolarovski", a 1995. "DD Sintezis" koji istražuje makedonski folk i narodnu riznicu. Sudjelovao je u stvaranju i snimanju glazbe za film "Prije kiše".

Uz zagrebački koncert u ZKM-u održat će i radionicu sviranja makedonskih tradicijskih glazbala.

DRAGAN DAUTOVSKI QUARTET su :
  • Dragan Dautovski - kaval, 1st tambura, bass tambura
  • Aleksandra Popovska - vocal, tambourine
  • Ratko Dautovski - djembe, bongos, tarabuka
  • Bajsa Arifovska - kaval, 2nd tambura, shakers, bels

    www.dragandautovski.com.mk

    nazad